Foto J.B

Uutisia

 

Huom!

Kevätkokous 28.3. on peruutettu. Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Hallitus

 

HUS fick av AVI-centralen tillstånd att permanenta sina bryggor (också dom nya) vid slipen 7.11.2017. Beslutet gav upphov till ett besvär riktat till förvaltningsdomstolen i Vasa. 16.12. 2020 förkastade Vasa förvaltningsdomstol besväret och AVIs beslut om HUS bryggor kvarstår. Ännu finns en möjlighet att överklaga förvaltningsdomstolens beslut, med tillstånd kan besvär inlämnas till Högsta förvaltningsdomstolen, men det kräver Högsta domstolens tillstånd. Som saken ligger just nu, har HUS all rätt till sina bryggor.

Valitettavasti uusi valitus on jätetty tammikuussa 2021.

Styrelsen!

 

Huom! Sammuttimien tarkastus taas ma. 10.5. klo. 17.00.