Foto J.B.

AKTUELLT

Obs!

Vårmötet 28.3. är inhiberat. Ny tidpunkt meddelas senare.

Styrelsen

HUS fick av AVI-centralen tillstånd att permanenta sina bryggor (också dom nya) vid slipen 7.11.2017. Beslutet gav upphov till ett besvär riktat till förvaltningsdomstolen i Vasa. 16.12. 2020 förkastade Vasa förvaltningsdomstol besväret och AVIs beslut om HUS bryggor kvarstår. Ännu finns en möjlighet att överklaga förvaltningsdomstolens beslut men med tillstånd kan besvär inlämnas till Högsta förvaltningsdomstolen, men det kräver Högsta domstolens tillstånd. Tyvärr har nytt besvär inlämnats i januari 2021.

Styrelsen

 

OBS! Släckargranskning igen må. 10.5 kl. 17.00.


Besökare:
143907