Bästa HUS:are

Det går mot vår, och ännu är havet isfritt. Vårsäsongen kör redan för full fart åtminstone vad gäller

planering inför sommarens övningar – och sannerligen blir det full rulle i Hangö med stora regattor

under alla sommarmånader. Lättbåtsregattan i juni, Regattan i juli och Sexornas världsmästerskap i

augusti håller också HUS funktionärer fullt sysselsatta. Egna seglingar kör vi ju också!

 

Regionförvaltningsverket gav grönt ljus för kvarhållandet av HUS bryggor i Hangöby båthamn” som

det heter. Vattenlovet fick vi då, men ett besvär har inlämnats till Vasa förvaltningsdomstol, så den

långa processen fortsätter ännu. Dock icke så att vi inte skulle köra igång med våra vanliga sysslor vid

Slipen och Hangöbyn!

 

Tack åter igen till alla som med sin egen instas har sett till att vi kan jobba vidare med verksamheten!

Kanske man inte borde säga det alla gånger, med det är nog på det viset, att alla som bara vill vara

med och jobba och fixa för föreningens bästa behövs, så lägg på ett extra kol för att få med nya

krafter till verksamheten!

 

Styrelsen önskar alla en riktigt bra seglingssäsong 2019.

 

I Hangö, 17 februari 2019

 

Mikael Kilpi