Bästa HUS:are

Första mars är solig och kall, och isarna har lagt sig kring Hangö Udd. Seglingssäsongen är trots det här snart igen, och det är dags att igen se framemot en solig sommar. Som sig bör, finns det en hel att stå i med igen under säsongen. Vår storsatsning på bryggan 2017 var en framgång, men i och med att en granne lämnat in en övervakningsfodran till Nylands ELY-central, har vi nu ansökt om vattenlov för förlängningen av bryggan som vi hoppas skall beviljas. Saken är inte avgjord ännu.

Året körde igång med remont på Paviljongen, där WC-utrymmena har renoverats, så i skrivande stund är föreningens ekonomi ett snäpp ansträngd, men vi tror att allting skall gå bra. Än en gång är det bara att konstatera, att de aktiva funktionärernas insats är livsviktig för att föreningen skall hålla sig flytande och alla medlemmar bidrar naturligtvis också till föreningens ekonomi!

Inför sommaren önskar vi att alla HUSsare skall trivas på sjön, och också aktivt delta i vår verksamhet, det bjuds mycket för alla och envar, seglingar, samvaro och en hel del arbete för vårt gemensamma bästa!

1.3.2018

Mikael Kilpi , kommodor-kommodori

 

 

 

 

Aktuell information

Vi f�rs�ker utveckla HUS hemsidor (www.husrf.fi) s� att de b�ttre fungerar som informationskanal. Man hittar ocks� HUS p� facebook. F�lj ocks� med anslagstavlorna vid Paviljongen och vid Slipen! Vi har skapat en ny m�jlighet att st�da f�reningens verksamhet via donationertill kontot;

Donationskonto / Lahjoitustili:� HUS IBAN: FI 55 5549 8320 058290

Man kan v�lja vilken verksamhet man vill underst�da via referensnummer: Klubblokalen / Kerhotalo: 55 00000, Holma-sk�rg�rdsfastighet / Holma-saaristokiinteist�: 55 00013, Slipen / Telakka: 55 00026, Nejden fastighet / Nejden kiinteist�: 55 00039, T�vlingsverksamhet / Kilpailutoiminta: 55 00042, Paddlingsverksamhet / Melontatoiminta: 55 00055

Alla bidrag mottages med tacksamhet!