HUS Klubbhuset

Klubbhusets maximala kapacitet är 120 personer.

I uthyrningen ingår kärl.

Städningen bör skötas av hyresgästen, och vara utförd senast klo 12 följande dag.

Kontaktperson  tel.0400 568 729

eva.sjodahl@luukku.com (hus@husrf.fi)

Restauranghyra

Helt veckoslut fredag kl. 12 till söndag kl 12

För HUS medlem 400,-  (1.6-31.8)

För HUS medlem  300,- (1.9-31.5)

Icke medlem 800- (1.6-31.8)

Icke medlem 500,- (1.9-31-5)

Reserveringsavgift 150,-

 

Kort veckoslut fredag kl. 12 till lördag kl. 12  alt.  lördag kl. 13 till söndag kl. 12

För HUS medlem 300,-  (1.6-31.8)

För HUS medlem  200,- (1.9-31.5

Icke medlem 600- (1.6-31.8)

Icke medlem 400,-(1.9-31.5)

Reserveringsavgift 150,-

 

Annat

Bordsdukar för 60 pers. 100€ ; 120 pers. 200 €

Stol överdrag (vita) 60pers. 100€ , 120pers. 200€

Damrummet (för möten) 40,- max 5 h