Evenemang 2018

xxxxx. 12-17 Släckargranskning Lähi Tapiola Silta City

Program

Vårmöte söndagen 26.3 kl. 17.00.
Flagghissning 08.4 kl. 18.00.
Flagghalning 08.10 kl.18.00.
Höstmöte 19.11 kl.17.00

Besiktningsdagar

7.5 Slipen
14.5 Hangöby och slipen
21.5 Hangöby och slipen
28.5 Hangöby, slipen, Kapellhamnen och Östra Hamnen
4.6 Hangöby och slipen
11.6 Hangöby och slipen
 
Tidpunkt: kl 17:00