Foto J.B.

AKTUELLT

 

Evli Hangö Regatta Resultat

Haapsalu resultat

Höstmöte 19.11.kl 17.00

Det har informerats att släckargranskning skulle ske vid slipen 3.5. kl 17.00-


Besökare:
80221