Hangö Udds Segelsällskap r.f. / Styrelsen 2020

Kommodor    
Johan Berglund 040 770 7930 kommodor@husrf.fi
Sekreterare    
Bernt Förström 040 778 6274 sekreterare@husrf.fi
Vice kommodor    
Mickael Kilpi 050 581 0307  
Kassör    
Eva-Stina Sjödahl 040 768 9048 eva.sjodahl@luukku.com
Båtsportssektionen
representant
   
Timo Heikkinen 040 773 4132 timo.heikkinen@trafotek.fi
Medlemmar    
Svante Sandberg 040 1321441  
Magnus Sjödahl 040 847 5013  
Tom Vatanen 0400 805 016  
Ilkka Rautio 0503438015  
     
Verksamhetsgranskare    
Jarl Olof Wikström    
Suppleant    
Johan Puumala