Hangö Udds Segelsällskap r.f. / Styrelsen 2024

Kommodor    
Johan Berglund 040 770 7930 kommodor@husrf.fi
Sekreterare    
Bernt Förström 040 778 6274 sekreterare@husrf.fi
Vice kommodor    
Mickael Kilpi 050 581 0307  
Kassör    
Eva-Stina Sjödahl 040 768 9048 eva.sjodahl@luukku.com
Båtsportssektionen
representant
   
Sami Muranen 040 6644114  
Medlemmar    
Svante Sandberg 0400471808  
Magnus Sjödahl 040 847 5013  
Tom Vatanen 0400 877 410  
Il    
     
Verksamhetsgranskare    
Jarl-Olof Wikström    
Suppleant    
Johan Puumala